home Pianoforte-makers in Poland


 

 

Pianoforte-makers in Poland

We are still looking for foundation dates and general information (addresses, etc).
Incomplete list open to all information, clarification, correction, photos ...

 

in alphabetical order

 

a b c d
e f g h
i j k l
m n o p
q r s t
u v w x
y z    

 

Wciąż szukamy termin fundamentowych i informacje.
Niepełna lista otwarta dla wszystkich informacji, wyjaśnień, korekty, zdjęcia ...


  Copyright all rights reserved